Kontaktskjema for profesjonelle ensembler

Har dere lyst å spille på en av våre konserter 2018?
Vi har foreløpig avtale med The Maggini Quartet, og Belcea Quartet, begge fra London, i januar og mars. I april de norske nykommerne Atem Quartet fra Norge, og på høsten Trio Vivente og Vertavo strykekvartett. Den eneste ledige datoen er nå 24.10. fordi Pavel Haas Quartet måtte melde forfall. Datoen er foreløpig fleksibel, kan evt. flyttes til søndag før eller etter denne dato.

Bergens Kammermusikkforening får støtte av Bergen Kommune for å arrangere konserter på «høyt nivå». Som det fremgår av de nevnte ensemblene over, har foreningen lagt seg på en linje med etablerte, faste ensembler med nasjonal eller internasjonal karriere.

Vi oppfordrer ensemblene til å ha med verker av nyrer norsk og helst bergenske komponister!

Vi kan tilby: Konsertlokale midt i sentrum, annonsering på facebook-side og hjemmeside. Påminning om konserten til medlemmer av foreningen og venner. Vi lager datafiler som kan brukes til å skrive ut plakater og «flyers». Oppsetting av plakater skjer i begrenset omfang.

Flygel: «Våre» lokaler i Grand Selskapslokaler har foreløpig ikke et fullverdig konsertflygel, så vi er litt usikre på hvordan klaver-kammermusikk med det gamle Jacob Knudsen-flygelet vil fungere.

Hvis du ønsker å spille konsert i vår regi ber vi om at du tar kontakt ved å bruke kontaktskjemaet under.