Historie

«Høsten 1934 kom endel musikkinteresserte i Bergen sammen til innledende drøftinger om stiftelse av en eventuell kammermusikk- eller kvartettforening i Bergen. Det var på denne tid ytterst sjelden man fikk anledning til å høre kammermusikk i Bergen, idet «Harmonien»s kammermusikkvirksomhet som i sin tid var ganske livlig, i mellomkrigsårene og helt frem til Festspillenes begynnelse i 1953 lå i dødvanne.»

Slik skriver Albert Lepsøe om initiativet for å stifte Bergens Kammermusikkforening – som endelig ble grunnlagt i 1935. I mer enn åtti år har foreningen vært en viktig del av Bergens rike kulturliv. Foreningen har samlet entusiastiske amatørmusikere og liebhabere, og organisert profesjonelle konserter med noen av verdens fremste musikere.Under okkupasjonen var til og med Kammermusikkforeningen et samlingspunkt for motstandsbevegelsen!

For å lese om Kammermusikkforeningens interessante historie, se for eksempel:

Albert Lepsøe, Kammermusikkforeningens historie, (Bergen, 1960)
Reidar Storaas, Stor musikk i lite format: Kammermusikk i Bergen, (Bergen, 2010)